Accessibility help
Hide this site

Languages

We are sorry you have been a victim of crime. If you would like any help, we are happy to arrange and pay for an interpreter to support you and answer any questions or concerns you have after the crime. 

To contact us call 08 08 16 89 111 or email us.

Welsh

Mae’n ddrwg gennym eich bod wedi bod yn ddioddefwr trosedd. Os hoffech unrhyw help, rydym yn fodlon trefnu a thalu am gyfieithydd ar y pryd i’ch cefnogi ac ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen genedlaethol annibynnol ar gyfer pob dioddefwr a thyst ar draws Cymru a Lloegr. Rydym yn darparu:

  • Cymorth emosiynol cyfrinachol am ddim i ddioddefwyr a thystion
  • Gwybodaeth a chymorth ar gyfer delio â’r system cyfiawnder troseddol
  • Cymorth ymarferol i ddatrys y problemau y gall trosedd eu hachosi
  • I gysylltu â ni ffoniwch 08 08 16 89 111 neu anfonwch e-bost at supportlineemail@victimsupport.org.uk 

Albanian

Amharic

British Sign Language

Bulgarian

Creole

Czech

Dutch

Estonian

French

German

Hungarian

Italian

Latvian

Lingala

Lithuanian

Polish

Portuguese

Romanian

Russian

Serbo-Croat

Slovak

Somali

Spanish

Vietnamese

back
to top

back
to top