Accessibility help
Hide this site

Gwent Welsh

Read this in English.

Cael help gan eich tîm lleol

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, ffoniwch eich tîm gofal dioddefwyr lleol yng Ngwent ar 0300 123 2133.

Mae'r llinellau ar agor 8yb-8yp, Dydd Llun I Ddydd Gwener a 9yb i 5yp ar Ddydd Sadwrn.

Os ydych chi angen cymorth y tu allan i'n horiau agor, ffoniwch Supportline am ddim ar 08 08 16 89 111 neu ofyn cymorth trwy ein gwefan.

Sut gallwn ni helpu

Rydym yn rhoi cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan drosedd yng Ngwent. Rydym yn elusen annibynnol a gallwch gysylltu â ni i gael cymorth ni waeth a ydych chi wedi cysylltu â'r heddlu neu ddim, ac ni waeth pa mor bell yn ôl digwyddodd y drosedd lle. Byddwn yn eich helpu am gyhyd ag y mae'n ei gymryd i oresgyn effaith troseddu.

Os byddwch yn ffonio eich tîm Victim Support lleol yng Ngwent, byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth a'r cymorth sydd ei angen arnoch. Gallai hyn fod yn trefnu cyfarfod er mwyn i chi siarad â ni ac yn cael cefnogaeth emosiynol yn gyfrinachol, byddwch yn helpu i lenwi ffurflen iawndal neu gael cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol eraill a all helpu hefyd . Yng Ngwent rydym yn gweithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o partneriaid o fewn Connect Gwent - y Ganolfan i Ddioddefwyr.

Gwasanaethau arbenigol yn eich ardal chi

Rhywun rydym wedi helpu

Cysylltiadau defnyddiol

back
to top

back
to top

Need to talk? Find out about live chat