Accessibility help
Hide this site

Gogledd Cymru

Click here to read this page in English.

Cael help gan eich tîm lleol

Os ydych  wedi cael eich effeithio gan drosedd, ffoniwch eich tîm gofal dioddefwyr lleol yng Ngogledd Cymru ar 0300 30 30 159.

Mae'r llinellau ar agor 8yb-6yp, Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Os ydych angen cymorth  tu allan i'n horiau agor, ffoniwch Supportline yn rhad ac am ddim ar 08 08 16 89 111 neu drwy ofyn am cymorth trwy ein gwefan.

Sut gallwn ni helpu

Rydym yn darparu cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan drosedd yng Ngogledd Cymru. Rydym yn elusen annibynnol a gallwch gysylltu â ni i gael cymorth os ydych wedi cysylltu â'r heddlu, ai pheidio. Rydym yn cefnogi dioddefwyr; nid oes gwahaniaeth pryd ddigwyddodd y drosedd. Byddwn yn eich helpu tra byddwch angen cefnogaeth i oresgyn effaith troseddu.

Rydym yma i helpu unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan droseddau, nid yn unig dioddefwyr, ond eu ffrindiau, teulu ac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r dioddefwyr. Rydym yn annibynnol; gallwch siarad a ni os ydych yn penderfynu adrodd y drosedd i'r heddlu ai peidio. Rydym yma i gefnogi chi; gallai hyn olygu trefnu cyfarfod i siarad â ni yn gyfrinachol ar gyfer cael cefnogaeth emosiynol, gallwn eich helpu i lenwi ffurflen iawndal neu gael cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu eich cyfeirio at asiantaethau arbenigol eraill a all eich helpu.

Llynedd fe wnaethom gynnig cymorth i 10,000 o bobl a oedd wedi'u heffeithio gan droseddau yng Ngogledd Cymru, a darparwyd cefnogaeth fanwl i 1,000 o bobl.

Gwasanaethau arbenigol yn eich ardal chi

Cysylltiadau defnyddiol

back
to top

back
to top

Need to talk? Find out about live chat