Accessibility help
Hide this site

Dyfed Powys Welsh

Read this in English.

Cael help gan eich tîm lleol

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, ffoniwch eich tîm cymorth lleol yn Nyfed-Powys ar 0300 123 2996.

Mae'r llinellau ar agor 10yb-6yp, Dydd Llun i Ddydd Sadwrn.

Os ydych chi angen cymorth y tu allan i'n horiau agor, ffoniwch Supportline am ddim ar 08 08 16 89 111 neu ofyn cymorth trwy ein gwefan.

Sut gallwn ni helpu

Os ydych chi'n dioddef trosedd, p'un a ydych wedi rhoi gwybod i'r heddlu neu beidio, gallwch ffonio eich tîm Victim Support lleol yn Nyfed Powys, a byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth a'r cymorth sydd ei angen arnoch. Gallai hyn fod yn trefnu cyfarfod er mwyn i chi siarad â ni ac yn cael cefnogaeth emosiynol yn gyfrinachol, byddwch yn helpu i lenwi ffurflen iawndal neu gael cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol eraill a all helpu hefyd.

Gwasanaethau arbenigol yn eich ardal chi

Rhywun rydym wedi helpu

Cysylltiadau defnyddiol

back
to top

back
to top

Need to talk? Find out about live chat