Accessibility help
Hide this site

Dyfed Powys (Cymraeg)

Click here to read this page in English.

Cael cymorth gan eich tîm lleol

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, galwch eich tîm gofal dioddefwyr lleol yn Nyfed-Powys ar 0300 123 2996.

Mae'r llinellau ar agor o 10y.b.-6y.h. o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn.

Os ydych chi angen cymorth y tu allan i'n horiau agor, ffoniwch ein llinell gymorth am ddim ar 08 08 16 89 111 neu gofynnwch am gymorth drwy ein gwefan.

Sut gallwn ni helpu

Os ydych chi wedi dioddef trosedd, p'un a ydych wedi rhoi gwybod i'r heddlu neu beidio, gallwch alw’n tîm Cymorth i Ddioddefwyr lleol yn Nyfed-Powys, a byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth a'r cymorth sydd ei angen arnoch. Gallai hyn olygu trefnu cyfarfod er mwyn i chi siarad â ni a chael cefnogaeth emosiynol yn gyfrinachol, eich helpu i lenwi ffurflen iawndal neu gael cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol eraill a all helpu hefyd.

Gwasanaethau arbenigol yn eich ardal chi

Rhywun rydym wedi helpu

Cysylltiadau defnyddiol

back
to top

back
to top

Need to talk? Find out about live chat