Accessibility help
Hide this site

De Cymru

Click here to read this page in English.

Derbyn help gan eich tîm lleol

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, ffoniwch eich tîm gofal dioddefwyr lleol yn Ne Cymru ar 0300 303 0161.

Mae'r llinellau ar agor 8yb-8yp, Dydd Llun I Ddydd Gwener a 9yb i 5yp ar Ddydd Sadwrn.

Os ydych chi angen cymorth tu allan i ein oriau agor, ffoniwch Supportline am ddim ar 08 08 16 89 111 neu gofyn cymorth trwy ein gwefan.

Sut gallwn ni helpu

Fel dioddefwr trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB), gallwch chi ffonio eich tîm Victim Support lleol yn Ne Cymru, a byddwn ni’n sicrhau byddwch yn derbyn y wybodaeth ac y gymorth sydd angen arnoch chi. Gallai hyn bod yn trefnu cyfarfod er mwyn i chi siarad â ni a dderbyn cefnogaeth emosiynol yn gyfrinachol, helpu chi i lenwi mewn ffurflen iawndal neu derbyn cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu cyfeirio chi at sefydliadau arbenigol eraill a all helpu hefyd.

Gwasanaethau arbenigol yn eich ardal chi

Rhywun rydym wedi helpu

Cysylltiadau defnyddiol

back
to top

back
to top

Need to talk? Find out about live chat