Accessibility help
Hide this site

De Cymru

Read this in English.

Cael help gan eich tîm lleol

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, ffoniwch eich tîm gofal dioddefwyr lleol yn Ne Cymru ar 0300 303 0161.

Mae'r llinellau ar agor 8yb-8yp, Dydd Llun I Ddydd Gwener a 9yb i 5yp ar Ddydd Sadwrn.

Os ydych chi angen cymorth y tu allan i'n horiau agor, ffoniwch Supportline am ddim ar 08 08 16 89 111 neu ofyn cymorth trwy ein gwefan.

Sut gallwn ni helpu

Fel dioddefwr trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB), gallwch ffonio eich tîm Victim Support lleol yn Ne Cymru, a byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth a'r cymorth sydd ei angen arnoch. Gallai hyn fod yn trefnu cyfarfod er mwyn i chi siarad â ni ac yn cael cefnogaeth emosiynol yn gyfrinachol, byddwch yn helpu i lenwi ffurflen iawndal neu gael cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol eraill a all helpu hefyd.

Gwasanaethau arbenigol yn eich ardal chi

Rhywun rydym wedi helpu

Cysylltiadau defnyddiol

back
to top

back
to top

Need to talk? Find out about live chat